Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

La Cuca Weddings garanteix la privacitat dels usuaris en tot moment i només recapta la informació necesària tenint en compte la confidencialitat i seguretat. Les seves dades són confidencials i no se cediran a tercers, tret que es requereixi per gestionar els serveis contractats o que existeixi obligació legal. Amb l’objectiu de protegir la seguretat de les seves dades personals, l’informem que hem adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades personals subministrades, de la seva alteració, pèrdua, tractaments o accessos no autoritzats.

RESPONSABLE

 • Titular de la pàgina web: Mireia Bach-Esteve Sobrerroca
 • Adreça: Carrer Sant Josep, 58, 08370, Calella.
 • DNI: 41593454R
 • Email: hola@lacucaweddings.com

FINALITATS, LEGITIMACIÓ I CONSERVACIÓ

FORMULARI DE CONTACTE

 • FINALITAT: Facilitar-li un mitjà perquè pugui posar-se en contacte amb nosaltres i contestar a les seves sol·licituds d’informació.
 • LEGITIMACIÓ: El consentiment de l’usuari en sol·licitar informació a través del formulari de contactes i en marcar la casella d’acceptació d’enviament d’informació.
 • CONSERVACIÓ: Una vegada resposta la seva sol·licitud per mitjà del formulari o contestada per correu electrònic.

ENVIAMENTS DE CORREU ELECTRÒNIC

 • FINALITAT: Contestar a les seves sol·licituds d’informació, atendre les seves peticions i respondre les seves consultes o dubtes.
 • LEGITIMACIÓ: El consentiment de l’usuari en sol·licitar informació a través de l’adreça de correu electrònic.
 • CONSERVACIÓ: Una vegada contestada la seva petició per correu electrònic si no ha generat un nou tractament.

SUBSCRIPCIÓ A LA NOSTRA NEWSLETTER

 • FINALITAT: Enviament del nostre butlletí i de comunicacions informatives i publicitàries sobre els nostres serveis que siguin del seu interès per mitjans electrònics.
 • LEGITIMACIÓ: El consentiment de l’usuari en subscriure’s a la newsletter.
 • CONSERVACIÓ: Fins que l’interessat rebutgi el consentiment i sol·liciti la baixa del servei.

COMENTARIS AL BLOG

 • FINALITAT: Escriure un comentari al blog.
 • LEGITIMACIÓ: El consentiment de l’usuari en deixar un comentari al blog.
 • CONSERVACIÓ: Una vegada respòs el comentari si no ha generat un nou tractament.

DRETS DE LES SEVES DADES PERSONALS

Qualsevol persona pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment. En cap cas, la retirada d’aquest condiciona l’execució del contracte de subscripció o les relacions generades amb anterioritat.

Igualment, pot exercir els següents drets:

 • Sol·licitar l’accés a les seves dades personals o la seva rectificació quan siguin inexactes.
 • Sol·licitar la seva anul·lació quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recollides.
 • Sol·licitar la limitació del seu tractament en determinades circumstàncies.
 • Sol·licitar l’oposició al tractament de les seves dades per motius relacionats amb la seva situació particular.
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades en els casos previstos a la normativa.
 • Altres drets reconeguts en les normatives aplicables.

Pot sol·licitar els seus drets al responsable de la pàgina web mitjançant un escrit dirigit a la seva adreça electrònica, especificant el dret que es vol exercir i respecte a quines dades personals.

En cas de divergències amb l’empresa en relació amb el tractament de les seves dades, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Protecció de Dades (www.agpd.es).

ACTUALITZACIÓ DE LES SEVES DADES PERSONALS

Per tal de mantenir les seves dades personals actualitzades, és important que ens informi sempre que hi hagi alguna modificació en elles. En cas contrari, no respondrem de la veracitat d’aquestes.

No ens fem responsables de la política de privacitat respecte a les dades personals que pugui facilitar a tercers per mitjà dels enllaços disponibles a la nostra pàgina web.

La present política de privacitat pot ser modificada per adaptar-la als canvis que es produeixin a la nostra pàgina web, així com modificacions legislatives o jurisprudencials sobre dades personals que vagin apareixent. Per la qual cosa exigeix la seva lectura cada vegada que ens faciliti les seves dades.